พัฒนาศักยภาพ จากพรสวรรค์ แบบสมดุลโลก สมดุลธรรม

Talent หรือพรสวรรค์ หมายถึงศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิด ทำให้เกิดรูปแบบซ้ำๆของการคิด ความรู้สึก และการแสดงออกอย่างสบายๆ เป็นธรรมชาติ มีความสุข และค่อนข้างคงที่


  • พรสวรรค์ที่แท้จริงทำให้เกิดผลการปฏิบัติที่เยี่ยมยอด โดดเด่น ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการใช้พรสวรรค์นั้น
  • ทักษะ และ ความรู้สามารถสอนกันได้ แต่…..พรสวรรค์ไม่สามารถสอนได้โดยง่าย

Talent SCANN Product

Talent SCANN Mini


รายงานผลพรสวรรค์ระดับตื้นสองระดับ ผลรายงานสามารถช่วยให้เข้าใจพรสวรรค์ตนเอง และนำพรสวรรค์มาใช้ในการทำงาน และช่วยเสริมประสิทธิภาพของทีมให้เข้มแข็ง เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้รวดเร็ว

ค่าลงทะเบียน 800 บาท

Talent SCANN Classic


แสดงผลการวัดพรสวรรค์ตั้งแต่ระดับตื้นไปสู่ระดับลึกถึงสี่ระดับ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้านทั้งการสร้างทีมงานพรสวรรค์ การจัดงานให้เหมาะสมกับพรสวรรค์ การพัฒนาภาวะผู้นำพรสวรรค์ และการพัฒนาพรสวรรค์เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท

Talent SCANN @ Work


แสดงผลการวัดพรสวรรค์ตั้งแต่ระดับตื้นไปสู่ระดับลึกถึงสี่ระดับ เจาะลึกกับผลการเปรียบเทียบพรสวรรค์กับงานที่เหมาะสม ความสัมพันธ์ของงานกับพรสวรรค์ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานในอุดมคติ และอาชีพการงานที่เหมาะสม เหมาะสำหรับการเลือกอาชีพหรือเลือกเรียนให้เหมาะสมกับพรสวรรค์ของตน หรือใช้ช่วยตัดสินใจการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

สอบถามรายละเอียด งานที่ปรึกษา / งานฝึกอบรม ได้ที่ ..

ชื่อ - นามสกุล(required)

เบอร์โทรศัพท์ :

Your Email (required)

หัวข้อ

รายละเอียด

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.