หากท่านใดสนใจสมัครเรียนออนไลน์คอร์ส “SMART JOB DESCRIPTION ONLINE”

สามารถโอนเงินสำหรับค่าเรียน และแจ้งหลักฐานการโอนเงินมาให้เราที่

E-mail : [email protected] หรือ 095-994-2772

ทางเราจะยืนยันและสำรองที่นั่งให้ท่านค่ะ

คอร์สนี้จะได้อะไรบ้าง

Smart Job Description Online จะได้เรียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ความหมายและความสำคัญ ของ Smart JD เทคนิคการจัดทำ รวมถึงการกำหนดหน้าที่หลัก บทบาท และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่ควรจะมี แนวทางในการนำ Smart JDไปใช้งาน การจัดทำ Job Standard การประเมินค่างาน รวมถึงตัวอย่างที่สามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

เรียนด้วยระบออนไลน์ ผ่าน Facebook Group

วิธีการเรียนกับ Narongwits.com นั้น สะดวกสบายสุด ๆ ด้วยการเรียนแบบออนไลน์ที่ใคร ๆ ก็สามารถเรียนได้ง่าย ๆ สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ผู้เรียนสะดวก ไม่จำเป็นต้องออนไลน์ทุกวัน ไม่จำเป็นต้องออนไลน์พร้อมครูผู้สอน และยังสามารถฟังซ้ำกี่รอบก็ได้จนกว่าเราจะเข้าใจ ขอเพียงแค่มี internet เท่านั้น นอกจากนี้ทาง Narongwits.com ยังมีช่องทางที่เอาไว้พูดคุย ซักถามข้อสงสัยกับครูผู้สอนได้ตลอดระยะเวลาเรียน 6 เดือน

ตัวอย่าง VDO SMART JOB DESCRIPTION ONLINE

สารบัญของเนื้อหาหลักสูตร SMART JOB DESCRIPTION

00 : แนะนำหลักสูตร
02 : ความหมายและความสำคัญ
03 :  เทคนิคการจัดทำ Smart JD
04 : กำหนดหน้าที่หลัก
05 : กำหนดวัตถุประสงค์หลัก
06 : บทบาทของผู้ดำรงตำแหน่ง
07 : คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
08 : ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
09 : ตัวอย่าง Smart Job Description
10 : แนวทางการนำ Smart JD ไปใช้งาน
11 : การคัดเลือกบุคลากร
12 : Job Standard
13 : การประเมินค่างาน
14 : เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
15 : เส้นทางการฝึกอบรม
16 : การประเมินผลงานประจำปี
17 : บทสรุปและข้อคิด
18 : ถามตอบปัญหาคาใจจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง