จัดอบรมหลักสูตร “Success in One”

วันที่ นที่ 11-13 มกราคม 2560 | บริษัท แฮริสัน จำกัด (มหาชน)

บรรยายโดย : อ.สาโรจน์ พึ่งไทย

จัดอบรมหลักสูตร “Success in One” บริษัท แฮริสัน จำกัด (มหาชน)
จัดอบรมหลักสูตร “Success in One” บริษัท แฮริสัน จำกัด (มหาชน)
Date

January 30, 2017

Client

บริษัท แฮริสัน จำกัด (มหาชน)

Category

ฝึกอบรม

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.