มาส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า วันนี้ อ.โต้ง Khantarit Phathomlek ปล่อยแสงด้วยการ present โครงสร้างกระบอกเงินเดือนที่ได้จัดใหม่ เทียบกับ สถานะปัจจุบันที่จ่ายจริง เราพบแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าให้บริหารจัดการแนวทางการจ่ายได้หลายประเด็นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม มีประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ต่อพนักงาน และสามารถแข่งขันกับตลาดในธุรกิจเดียวกันได้.. ก็สนุกสนานกันไป เห็นรอยยิ้มลูกค้าได้ .. ทีมที่ปรึกษาอย่างพวกเราก็มีความสุขคร้า

NS Values

BURAPA PROSPER
Salary Structure Project | BURAPA PROSPER CO., LTD.
Date

March 31, 2017

Client

BURAPA PROSPER CO., LTD.

Category

ฝึกอบรม

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.