หลักสูตร The Ultimate Coaching for Smart Ledaer
พลัส แสนสิริ : วันที่ 29 มิถุยายน 2559
บรรยายโดย : อ. ณรงค์วิทย์ แสนทอง

The Ultimate Coaching for Leader
หลักสูตร The Ultimate Coaching for Smart Leader | พลัส แสนสิริ
Date

October 21, 2016

Client

Plus Sansiri

Category

ฝึกอบรม

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.