หลักสูตร HR for Non HR Manager

Pursuit of Excellence 2017
วันที่ 8 สิงหาคม 2559
บรรยายโดย : อ.พีรดา รุธิรพงษ์

HR for Non HR Manager
หลักสูตร HR for Non HR Manager |  Pursuit of Excellence 2017
Date

October 23, 2016

Client

TM Industry

Category

ฝึกอบรม

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.