หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการนำทีมสู่ความเร็จ
บริษัท เอ็นเอเชีย จำกัด
วันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ.2559
บรรยายโดย : อ.สาโรจน์ พึ่งไทย

ภาวะผู้นำกับการนำทีมสู่ความเร็จ
หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการนำทีมสู่ความเร็จ | บริษัท เอ็นเอเชีย จำกัด
Date

October 28, 2016

Client

NAsia

Category

ฝึกอบรม

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.