หลักสูตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ. 2559

บรรยายโดย อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Date

October 23, 2016

Client

BTS

Category

ฝึกอบรม

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.