ads

ฟรี..! แจกไฟล์ที่จะช่วยให้เรียนลัดในการพัฒนาระบบงาน HR เช่น

  • ไฟล์ตัวอย่าง Smart Job Description ที่สามารถบริหารฐานข้อมูล JD ของพนักงานทุกตำแหน่งได้ภายในไฟล์ Excel เพียงไฟล์เดียว
  • ไฟล์ตัวอย่างโครงสร้างค่าจ้าง (Salary Structure)
  • ไฟล์ตัวอย่างการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานที่อยู่ในไฟล์ Excel เพียง
  • ไฟล์เดียว สามารถเห็นได้ทั้งเป้าหมายระดับองค์กร หัวข้อการประเมินผลงานของตำแหน่งงาน และใบประเมินผลงานรายบุคคล เบ็ดเสร็จในไฟล์เดียว
  • ฯลฯ

ไฟล์เหล่านี้ท่านสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ไม่ยากครับ และสามารถขอคำแนะนำเทคนิควิธีการใช้งานได้กับ อ.โต้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ Excel ในเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารระบบงานด้าน HR ในวันสัมมนาได้เลยครับ

ตัวอย่างไฟล์ โครงสร้างเงินเดือน

6_ตรวงสอบโครงสร้างเงินเดือน

ตรวจสอบการบริหารโครงสร้างเงินเดือน

ตัวอย่างไฟล์ smart JD

ไฟล์ตัวอย่าง Smart Job Description ที่สามารถบริหารฐานข้อมูล JD ของพนักงานทุกตำแหน่งได้ภายในไฟล์ Excel เพียงไฟล์เดียว

ตัวอย่างไฟล์ประเมินผลงาน

ไฟล์ตัวอย่างการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานที่อยู่ในไฟล์ Excel เพียงไฟล์เดียว สามารถเห็นได้ทั้งเป้าหมายระดับองค์กร หัวข้อการประเมินผลงานของตำแหน่งงาน และใบประเมินผลงานรายบุคคล เบ็ดเสร็จในไฟล์เดียว

แบบฟอร์มสมัคร “คุยกันฉันท์พี่น้องนักบริหารงาน HR”

[contact-form-7 404 "Not Found"]

ภาพบรรกายาศงานคุยกันฉันท์พี่น้องครั้งที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศคุยกันฉันท์พี่น้อง