รวมภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรมของ Narongwits.com

ภาพบรรยากาศบางส่วนของจัดฝึกอบรม ในหัวข้อต่างๆ ทั้ง In-House Training และ Public Training ของ Narongwits.com มีทั้ง ความรู้ ความสนุนสนาน และความอบอุ่น อบรม โดย วิทยากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ในแต่ละหัวข้อ

 • Salary Structure Project | BURAPA PROSPER CO., LTD.

 • BMC for State Map & Strategic | บริษัท เอฟแอนด์ เอ็นแดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • หลักสูตร Smart JD | สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • จัดอบรมหลักสูตร “Success in One” บริษัท แฮริสัน จำกัด (มหาชน)

 • พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตร HR SUCCESSOR

 • คุยกันฉันท์พี่น้อง 2 ที่ปรึกษามืออาชีพ

 • หลักสูตร เทคนิคการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่ผู้จัดการหน่วยงาน

 • หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการนำทีมสู่ความเร็จ | บริษัท เอ็นเอเชีย จำกัด

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 • หลักสูตร HR for Non HR Manager | Pursuit of Excellence 2017

 • หลักสูตร Strategic Performance Management System | Pursuit of Excellence 2017

 • หลักสูตร The Ultimate Coaching for Smart Leader | พลัส แสนสิริ

 • หลักสูตร Synergizing Team Diversity | Oakwood

 • หลักสูตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร | BTS บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 • หลักสูตร Smart Goal Setting & Effective Action Plan | บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 • อบรมหัวข้อพิเศษ Our NEC Our Power of Trust! |NEC Corporation Co.,Ltd.

 • คุยกันฉันท์พี่น้อง กับ อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง | Narongwits.com

 • หลักสูตร Technology for Business | P&F Agro Industry

 • หลักสูตรโครงสร้างเงินและค่าจ้าง EASY Salary Structure | Narongwits.com

 • หลักสูตร Leader as Coach | สมาชิกชมรมบริหารบุคคล ระยอง

 • หลักสูตรการสอนงาน การมอบหมายงาน และติดตามงานเพื่อให้ได้ผลงาน | P&F Agro Industry

 • หลักสูตร Effective Competency Implementation| Thai Luxe Foods Product Co., Ltd.

 • หลักสูตรพัฒนาระบบการบริหารผลงานสำหรับ HR|ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล บางขุนเทียน

 • หลักสูตร Pivot Table in EXCEL | Narongwits.com

 • หลักสูตร Professional Project Monitoring & Following | Nathalin Group

 • หลักสูตร Strategic Performance Management Master และ HR Successor

 • หลักสูตร Personality insight – แนวคิด DISC Model | Narongwits.Com

 • หลักสูตร Performance Coaching for Manager | P&F Agro Industry

 • อบรมหลักสูตร Leaders as Coach | Thai NOK Co., Ltd.

 • หลักสูตร Strategic Management Report | อ.โต้ง Easy Excel

 • หลักสูตรสายงานสู่ตำแหน่งงาน KPI Cascading | บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

 • อบรมหลักสูตร Smart Job Description | P&F Agro Industry

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Core Value Implementation | บริษัท DDK (Thailand) จำกัด

 • หลักสูตร Self Development for Peak Performance | กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

 • หลักสูตร Leadership Development Program | บริษัท ควอลีเทค จำกัด (มหาชน)

Page 1 of 21 2