peerad_big

อ. พีรดา รุธิรพงษ์

ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
narongwits.com


มีความรู้ทางด้านวิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรของ องค์กรชั้นนำ

ดาวน์โหลดประวัติวิทยากร

  การศึกษา :

 • ปริญญาโท : คณะศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เกียรตินิยม)

  การฝึกอบรม :

 • หลักสูตร Personality Development (John Robert Power)
 • หลักสูตร Leadership Skills for Peak Performance (American Management Association)
 • หลักสูตร Intercultural Management for Successful Business Across Borders
 • หลักสูตร “National Conference on Action Learning and HRD” (Michael J. Marquardt, Ed.D.)
 • ศึกษาดูงาน ampm Japan Inc. ประเทศญี่ปุ่น

  การพัฒนาด้าน Coaching  :

 • Performance Coaching : Thai Coach
 • Talent Coaching : Talent Fit Co., Ltd. ( TALENT SCANN
 • Life Coaching Program : Semsikkhalai

  ประวัติการทำงาน :

 • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (King Power Group – Duty Free Retail Business)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเรียนรู้

 • บริษัท กาดสวนแก้ว จำกัด (Hotel & Shopping Plaza)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา

 • บริษัท เอส ดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด (Retail Business)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม, ผู้จัดการส่วนบุคคล

 • บริษัท ปตท. มาร์ท จำกัด (PTT Group – Convenience Store)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

 • บริษัท สยามวิชั่น จำกัด (Siam TV Group – Advertising Agency and Development Center)

ตำแหน่ง : Senior Executive – Human Resources Development

 • บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (SCG Group

ตำแหน่ง : เลขานุการผู้บริหารระดับสูง

  หลักสูตรฝึกอบรมเชี่ยวชาญ :

 • หลักสูตรเทคนิคการขายและบริหารทีมขาย (Effective Selling and Smart Team)
 • การบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบธุรกิจค้าปลีก (Retail Business : Customer Experience Management )
 • หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ (Smart Personality and Social Etiquette)
 • หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง (Smart Leader : Unlocked Your Potential)
 • หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการประสานงานภายในองค์กร (Effective Coordination & Communication Skills)
 • หลักสูตรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Communication)
 • หลักสูตรการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงและการสอนงานอย่างมืออาชีพ (Mentor and Coaching @ Work)
 • หลักสูตรเทคนิคการโค้ชชิ่งวิถีไทย งานได้ผล คนเป็นสุข (The Ultimate Coaching for High Performance)
 • หลักสูตรเทคนิคการโค้ชชิ่งพรสวรรค์ (Talent Coaching for High Performance)

  องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การบรรยาย :

 • วิทยากรภายในองค์กร หลักสูตร Effective Selling, การบริการและบุคลิกภาพ, การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิผล ฯลฯ
 • วิทยากรรับเชิญ หลักสูตร Core Value in Action : Thai  Aviation  Refuelling  Co., Ltd. หลักสูตร การวางแผนเพื่อเป้าหมายสำเร็จ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • อาจารย์พิเศษ เช่น มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • พิธีกร ผู้ดำเนินรายการเสวนา เช่น งาน Thai Coaching Showcase 2014 ณ โรงละครอักษรา , งาน HR Boot Camp 2014
 • ผู้ช่วยด้านการโค้ชชิ่ง กลุ่มชมรม Thai Coach, Talent Coach
 • รับรางวัล Best Presenter หลักสูตร Mini Management Development Program (Mini MDP) จัดโดย Thailand Management Association (TMA)

  ประสบการณ์การบรรยาย :

วิทยากรภายในองค์กร (KPG Corporate Trainer)

 • หลักสูตรปฐมนิเทศ และ การเป็นพี่เลี้ยง
 • หลักสูตร Effective Selling
 • หลักสูตรเทคนิคการบริการ
 • หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ
 • หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร การประสานงานที่มีประสิทธิผล
 • พัฒนาหัวหน้างานและภาวะผู้นำ ฯลฯ

  วิทยากรรับเชิญ :

In-House Training

 • หลักสูตร Core Value in Action : Thai Aviation Refuelling ,Ltd.
 • หลักสูตร Start Up : Core Value Energist Co.,Ltd.
 • หลักสูตร Smart Team : Smart Leader : บริษัท รอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • หลักสูตรเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor @ Work) : บริษัท คิมบอล (ประเทศไทย) จำกัด
 • หลักสูตร Being an Excellence Mentor : สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • หลักสูตร การวางแผนเพื่อเป้าหมายสำเร็จ และ The Passion to Win & Success : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน : บริษัท เฟรชมีทโพรเซสซิ่ง จำกัด
 • หลักสูตร How to ingrain service mind : บริษัท พีที เอนเนอยี จำกัด
 • หลักสูตรมาตรฐานการบริการ : ร้านอาหารระเบียงทะเล
 • หลักสูตรนักขายขั้นเทพ : โรงแรมโกลเด้นทิวลิป
 • หลักสูตร Smart Leader for Peak Performance : บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด
 • หลักสูตร วัฒนธรรมองค์กร โครงการ Care21 : บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • หลักสูตร พี่เลี้ยงมืออาชีพ : บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรบุคลิกภาพมืออาชีพ : บริษัท แอลพีเอ็น จำกัด
 • หลักสูตร Smart Personality : กรมโยธาธิการและผังเมือง

Public Training

 • หลักสูตร Train อย่างไร ไม่ให้นิ่ง : HRD Pro Club

  อาจารย์พิเศษ/ผู้ดำเนินรายการเสวนา/อื่นๆ :

 • อาจารย์พิเศษ เช่น มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • รับรางวัล Best Presenter หลักสูตร Mini Management Development Program (Mini MDP)
 • จัดโดย Thailand  Management Association (TMA)
 • ผู้ดำเนินรายการเสวนา CEO Talk :  HR Boot Camp 2014
 • ผู้ดำเนินรายการเสวนางาน Thai Coaching Showcase 2014 ณ โรงละครอักษรา

ภาพงานบรรยายให้กับองค์กร / มหาวิทยาลัย