อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง และทีมงานที่ปรึกษาวิทยากรทุกท่าน มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 15 ปี

มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME

ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและมีทางเลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

www.narongwits.com | อ่านประวัติ อ. ณรงค์วิทย์ แสนทอง

Consulting Projects

ให้คำปรึกษากับองค์กรลูกค้า บริษัท กับองค์กรภาคธุรกิจหรือภาครัฐ จะทำงานร่วมกับองค์กรลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กรนั้นๆ ด้วยการลงมือทำงานจริง

Professional HR Tutor

เป็นทางเลือกสำหรับคนทำงานด้าน HR ร่วมแก้ปัญหาการพัฒนางานแบบพื้นฐานและเข้มข้น เฉพาะเจาะจง ตามความต้องการขององค์กร

In House Training

In-House Training ของ สถาบัน Narongwits.com มีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรหลายหลักสูตร

DVD Training

สื่อการเรียนที่จะมาช่วยทำหน้าที่แทนการฝึกอบรมสัมมนาในองค์กร ท่านสามารถเอาไปให้บุคลากรในองค์กรของท่านดูกี่ครั้งกี่คนก็ได้

Trainers Profile

Narongwits.com

มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME

ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและมีทาง เลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

บริการหลักของ www.narongwits.com

 • ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และ HR (Strategic & HR Consulting)
 • ฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development)
 • โค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพ (Coaching)
 • ประเมินบุคลิกภาพด้วยระบบออนไลน์ (On-line Personality Test)

blue_icon ดูหลักสูตรฝึกอบรม

ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรมของ Narongwits.com ที่ผ่านมา

 • Salary Structure Project | BURAPA PROSPER CO., LTD.

 • BMC for State Map & Strategic | บริษัท เอฟแอนด์ เอ็นแดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • หลักสูตร Smart JD | สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • จัดอบรมหลักสูตร “Success in One” บริษัท แฮริสัน จำกัด (มหาชน)

 • พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตร HR SUCCESSOR

 • คุยกันฉันท์พี่น้อง 2 ที่ปรึกษามืออาชีพ

 • หลักสูตร เทคนิคการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่ผู้จัดการหน่วยงาน

 • หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการนำทีมสู่ความเร็จ | บริษัท เอ็นเอเชีย จำกัด

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 • หลักสูตร HR for Non HR Manager | Pursuit of Excellence 2017

 • หลักสูตร Strategic Performance Management System | Pursuit of Excellence 2017

 • หลักสูตร The Ultimate Coaching for Smart Leader | พลัส แสนสิริ