NS Values | Beyond Business Consulting

มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME’s ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร

ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและมีทาง เลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ที่ปรึกษา วิทยากร นักเขียน

Consulting Projects

ให้คำปรึกษากับองค์กรลูกค้า บริษัท กับองค์กรภาคธุรกิจหรือภาครัฐ จะทำงานร่วมกับองค์กรลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กรนั้นๆ ด้วยการลงมือทำงานจริง

Professional HR Tutor

เป็นทางเลือกสำหรับคนทำงานด้าน HR ร่วมแก้ปัญหาการพัฒนางานแบบพื้นฐานและเข้มข้น เฉพาะเจาะจง ตามความต้องการขององค์กร

In House Training

In-House Training ของ สถาบัน Narongwits.com มีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรหลายหลักสูตร

DVD Training

สื่อการเรียนที่จะมาช่วยทำหน้าที่แทนการฝึกอบรมสัมมนาในองค์กร ท่านสามารถเอาไปให้บุคลากรในองค์กรของท่านดูกี่ครั้งกี่คนก็ได้

บริการหลักของ NS Values

 • ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และ HR (Strategic & HR Consulting)
 • ฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development)
 • โค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพ (Coaching)
 • ประเมินบุคลิกภาพด้วยระบบออนไลน์ (Assessment Tools)

ความเชี่ยวชาญทีมที่ปรึกษาและรูปแบบการบริการ  :

 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด (Action Plan & KPIs)
 • โครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
 • ค่านิยมองค์กร (Core Value)
 • การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (Smart Job Description)
 • การพัฒนาเส้นทางการเติบโตทางสายอาชีพ (Career Path)
 • การประเมินองค์กร, การประเมินแนวทางหารบริหาร HR เชิงกลยุทธ์
 • การประเมินพฤติกรรมและพรสวรรค์รายบุคคล (Assessment Tools)

ทำไมเวลาอะไรตกใส่เท้ามักจะโดนนิ้วหัวแม่เท้าทั้งๆอีกสี่นิ้วไม่โดน เวลาประตูหนีบมักจะโดนนิ้วชี้หรือนิ้วก้อยทั้งๆที่นิ้วกลางยาวสุดไม่โดน

ผมแค่คิดเล่นๆว่าในความเป็นจริงแล้วโลกไม่ได้เปลี่ยนเร็วอะไรหรอกถ้าอยากรู้ว่าโลกเปลี่ยนไปเยอะไหมลองถามเด็กรุ่นใหม่ดูว่าเปลี่ยนไปเยอะไหม

ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรมของ NS Values ที่ผ่านมา

 • Salary Structure Project | BURAPA PROSPER CO., LTD.

 • BMC for State Map & Strategic | บริษัท เอฟแอนด์ เอ็นแดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • หลักสูตร Smart JD | สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 • จัดอบรมหลักสูตร “Success in One” บริษัท แฮริสัน จำกัด (มหาชน)

 • พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตร HR SUCCESSOR

 • คุยกันฉันท์พี่น้อง 2 ที่ปรึกษามืออาชีพ

 • หลักสูตร เทคนิคการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่ผู้จัดการหน่วยงาน

 • หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการนำทีมสู่ความเร็จ | บริษัท เอ็นเอเชีย จำกัด

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 • หลักสูตร HR for Non HR Manager | Pursuit of Excellence 2017

 • หลักสูตร Strategic Performance Management System | Pursuit of Excellence 2017

 • หลักสูตร The Ultimate Coaching for Smart Leader | พลัส แสนสิริ