อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง และทีมงานที่ปรึกษาวิทยากรทุกท่าน มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มากกว่า 15 ปี

มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME

ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและมีทางเลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

www.narongwits.com | อ่านประวัติ อ. ณรงค์วิทย์ แสนทอง

Log In

Consulting Projects

ให้คำปรึกษากับองค์กรลูกค้า บริษัท กับองค์กรภาคธุรกิจหรือภาครัฐ จะทำงานร่วมกับองค์กรลูกค้าเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กรนั้นๆ ด้วยการลงมือทำงานจริง

The Ultimate Coaching

เนื่องจากผมเคยทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา เขียนหนังสือ ดังนั้น รูปแบบการโค้ชชิ่งจึงเป็นแบบ The ultimate coaching

In House Training

In-House Training ของ สถาบัน Narongwits.com มีกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรหลายหลักสูตร

Online Training

วิธีการเรียนกับ Narongwits.com สะดวกสบายสุดๆด้วยการเรียนแบบออนไลน์ที่ใครๆก็สามารถเรียนได้ง่าย ๆ สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

Trainers Profile

Narongwits.com

มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตรงในงานด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และงานด้านทรัพยากรมนุษย์ มีผลงานในการให้คำปรึกษาโครงการต่าง ๆ แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า มีประสบการณ์ตรงทั้งธุรกิจการผลิต การบริการโรงพยาบาล จากองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจ SME

ให้บริการแบบมืออาชีพครบวงจร ด้วยการออกแบบโครงการที่ปรึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงและมีทาง เลือก (Customized and Solution) โดยเน้นการเรียนรู้ แบ่งปันร่วมกัน เน้นการวัดผลที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

บริการหลักของ www.narongwits.com

 • ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และ HR (Strategic & HR Consulting)
 • ฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development)
 • โค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพ (Coaching)
 • ประเมินบุคลิกภาพด้วยระบบออนไลน์ (On-line Personality Test)

blue_icon ดูหลักสูตรฝึกอบรม

ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรมของ Narongwits.com ที่ผ่านมา

 • 15003465_1351712764859994_2810631520602805821_o

  พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตร HR SUCCESSOR

 • %e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%89%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87-05

  คุยกันฉันท์พี่น้อง 2 ที่ปรึกษามืออาชีพ

 • spms-06

  หลักสูตร เทคนิคการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่ผู้จัดการหน่วยงาน

 • %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b9

  หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการนำทีมสู่ความเร็จ | บริษัท เอ็นเอเชีย จำกัด

 • core-value-04

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 • hr-for-non-hr-manager-06

  หลักสูตร HR for Non HR Manager | Pursuit of Excellence 2017

 • strategic-performance-management-system-03

  หลักสูตร Strategic Performance Management System | Pursuit of Excellence 2017

 • the-ultimate-coaching-for-smart-ledaer-06

  หลักสูตร The Ultimate Coaching for Smart Leader | พลัส แสนสิริ

 • synergizing-team-diversity-04

  หลักสูตร Synergizing Team Diversity | Oakwood

 • IMG_1957

  หลักสูตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร | BTS บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 • Smart Goal Setting

  หลักสูตร Smart Goal Setting & Effective Action Plan | บริษัท เนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 • 11894788_960184540709925_1767846666_o-1024x683

  อบรมหัวข้อพิเศษ Our NEC Our Power of Trust! |NEC Corporation Co.,Ltd.